155. Yue Yu, Yan-Bin Yin, Jin-Ling Ma, Zhi-Wen Chang, Tao Sun, Yun-Hai Zhu, Xiao-Yang Yang, Tong Liu, Xin-Bo Zhang*, Designing a Self-Healing Protective Film on a Lithium Metal Anode for Long-Cycle-Life Lithium-Oxygen Batteries, Energy Storage Mater., 2019, 18, 382.(PDF)