160. Tong Liu, Xi-lan Feng, Xin Jin, Ming-zhe Shao, Yu-tong Su, Yu Zhang, * Xin-bo Zhang*, Hold up an “Umbrella” for Lithium Metal Anode towards a Safe Flexible Lithium-Air Battery in Ambient Air, Angew. Chem., 2019, 10.1002/anie.201911229. (PDF)