2023

2023 | 20222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008-2001

190. Kai Chen, Jia-Yi Du, Jin Wang, Dong-Yue Yang, Jiang-Wei Chu, Hao Chen, Hao-Ran Zhang, Gang Huang*, and Xin-Bo Zhang*, Realizing Stable Carbonate Electrolytes in Li–O2/CO2 Batteries. Chin. J. Chem., 2023, 41, 314. (PDF) (H-index: 45, Times cited: 0)

191. Kai Chen, Dong-Yue Yang, Jin Wang, Gang Huang, Xin-Bo Zhang*, Overcharge to Remove Cathode Passivation Layer for Reviving Failed Li-O2 Batteries. CCS Chem., 2023, 5, 641. (PDF) (H-index: 22, Times cited: 1)